Bezpłatne badania dla mieszkańców Gdyni

Zapraszamy mieszkańców Gdyni w wieku powyżej 45 lat na bezpłatne badania wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Badanie składa się z dwóch etapów i w całości finansowane jest z budżetu Gminy Gdynia.

W naszej przychodni realizujemy I etap, polegający na badaniu laboratoryjnym kału na krew utajoną. Osoby chętne do udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do gabinetu nr 82 (Gabinet zabiegowy - II piętro) po odbiór pojemniczka.

Materiał do badań należy przynieść do gabinetu 82, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 - 09.00, gdzie następnego dnia można odebrać wynik badania.

W przypadku dodatniego wyniku należy badanie powtórzyć.

Pacjent z dwukrotnym wynikiem dodatnim otrzyma skierowanie do II etapu programu, czyli na badanie kolonoskopowe.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w gabinecie zabiegowym. Liczba badań objętych programem jest ograniczona.