Edukacja zdrowotna

Edukacja pacjentów z wadami postawy

Prowadząca - pielęgniarka Jolanta Rompska-Koss

Cele:

 • zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie zaburzeń postawy ciała
 • uświadomienie rodzaju i poziomu wad postawy
 • zwiększenie roli aktywności fizycznej
 • kształtowanie właściwej postawy wobec własnego zdrowia

Zapraszamy rodziców oraz ich dzieci ze zdiagnozowanymi wadami postawy.

Terminy i miejsce spotkań:

I i III środa miesiąca od 13.00 do 14.00 w Poradni Dziecięcej, parter.

Zapisy osobiście w Poradni Dziecięcej, telefonicznie pod numerem 58 781 74 10 lub mailowa pediatria@przychodnia-gdynia.pl.


Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym - profilaktyka i leczenie

Prowadząca - pielęgniarka Barbara Karska

Cele:

 • przekazanie zrozumiałej informacji o istocie choroby
 • nauka samokontroli i obserwacji samopoczucia
 • poprawa jakości życia
 • zmniejszenie ryzyka powikłań
 • nauka współpracy pacjenta z lekarzem

Zapraszamy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Terminy i miejsce spotkań:

I i III czwartek miesiąca od 15.00 do 16.00 w Gabinecie Zabiegowym, II piętro pokój nr 80.

Zapisy osobiście w Gabinecie Zabiegowym, telefonicznie pod numerem 58 506 58 21 lub mailowo zabiegowy@przychodnia-gdynia.pl.


 

Pacjenci z owrzodzeniami podudzi

 

Prowadząca - pielęgniarka Renata Łoboda

Cele:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat owrzodzeń podudzi
 • zmiana nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej
 • uświadamianie pacjenta w zakresie czynników powstawania owrzodzeń
 • zapoznanie pacjenta z metodami leczenia

Zapraszamy osoby z owrzodzeniami podudzi lub z grup ryzyka.

Terminy i miejsce spotkań:

I i III środa miesiąca od 12.00 do 13.00, Poradnia Diabetologiczna  (parter / pokój 28)

Zapisy osobiście w gabinecie pielęgniarek środowiskowych lub telefonicznie pod numerem 604 945 693.


Edukacja pacjentów z rozpoznaną chorobą dny moczanowej

Prowadząca - pielęgniarka Katarzyna Grzyszczak

Cele:

 • kształtowanie właściwej postawy wobec własnego zdrowia
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań wieloukładowych
 • uświadomienie pacjenta o możliwych powikłaniach nieleczonej choroby lub zaniechania leczenia
 • uświadomienie pacjenta jak ważna jest dieta i aktywność fizyczna

Zapraszamy pacjentów z rozpoznaną dną moczanową.

Terminy i miejsce spotkań:

I i III środa miesiąca od 11.00 do 12.00, Poradnia Diabetologiczna  (parter / pokój 28)

Zapisy osobiście w gabinecie pielęgniarek środowiskowych lub telefonicznie pod numerem 604 945 689.