Profilaktyka

Profilaktyka Witaminy D

Prowadząca - pielęgniarka Halina Kankowska

Cele:

  • prawidłowy rozwój układu kostnego u dzieci
  • zapobieganie krzywicy, osteomalacji i osteoporozie

Zapraszamy rodziców oraz ich dzieci, kobiety w ciąży i karmiące.

Terminy i miejsce spotkań:

II i IV poniedziałek miesiąca od 14.00 do 15.00 w Poradni Dziecięcej na parterze.

Zapisy osobiście w Poradni Dziecięcej, telefonicznie pod numerem 58 781 74 10 lub mailowo pediatria@przychodnia-gdynia.pl.


Profilaktyka przeciw grypie

Prowadząca - pielęgniarka Halina Kankowska

Cele:

  • zapobieganie chorobie
  • zapobieganie powikłaniom pogrypowym
  • zwiększanie świadomości pacjentów na temat skuteczności szczepionek przeciwko grypie

Zapraszamy wszystkich pacjentów chcących uniknąć zachorowania na grypę.

Terminy i miejsce spotkań:

I i III poniedziałek miesiąca od 12.00 do 13.00 w Poradni Dziecięcej na parterze.

Zapisy osobiście w Poradni Dziecięcej, telefonicznie pod numerem 58 781 74 10 lub mailowa pediatria@przychodnia-gdynia.pl.


Profilaktyka przeciw meningokokom

Prowadząca - pielęgniarka Halina Kankowska

Cele:

  • zwiększenie świadomości rodziców, mlodzieży, a także pozostałych pacjentów na temat IChM
  • zapobieganie zachorowaniom
  • uświadamianie pacjentom, że poprzez szczepienia zmniejszamy chorobowość populacji ogólnej i podnosimy jej odporność

Zapraszamy wszystkich pacjentów chcących uniknąć Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (IChM).

Terminy i miejsce spotkań:

I i III poniedziałek miesiąca od 14.00 do 15.00 w Poradni Dziecięcej na parterze.

Zapisy osobiście w Poradni Dziecięcej, telefonicznie pod numerem 58 781 74 10 lub mailowa pediatria@przychodnia-gdynia.pl.