Promocja zdrowia

Zdrowie kobiety w różnych fazach życia

Prowadząca - położna Ewa Wolanin

Cele:

  • kształtowanie właściwej postawy wobec własnego zdrowia
  • zmniejszanie ryzyka zachorowań na różne choroby narządu rodnego: nowotwory, stany zapalne, choroby przenoszone drogą płciową, zaburzenia cyklu miesiączkowego
  • zwiększanie szans związanych z niepłodnością i niepomyślnym zakończeniem ciąży
  • wypracowanie u kobiet aktywnej postawy, aby profilaktyka odnosiła pożądany skutek
  • informowanie kobiet o celu i zasadach techniki samobadania piersi

Zapraszamy kobiety w różnych fazach życia: w okresie pokwitania, dojrzałości płciowej i w okresie przekwitania.

Terminy i miejsce spotkań:

II  i IV piątek miesiąca od 10.00 do 12.00 w gabinecie położnej pokój nr 17, poziom -1.

Zapisy osobiście w gabinecie położnej lub telefonicznie pod numerem 58 781 74 31.


Pacjenci dorośli z otyłością

Prowadząca - mgr pielęgniarstwa Karolina Wierzchowska

Cele:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia
  • rola aktywności fizycznej
  • zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości
  • zmiana nawyków żywieniowych oraz wzrost aktywności fizycznej
  • uświadamianie pacjenta oraz ich rodzin o następstwach chorobowych otyłości

Zapraszamy osoby dorosłe z otyłością - wskaźnik BMI powyżej 30 oraz z nadwagą - wskaźnik BMI powyżej 25.

Terminy i miejsce spotkań:

I i III środa miesiąca od 13.00 do 14.00, Poradnia Diabetologiczna  (parter / pokój 28)

Zapisy osobiście w gabinecie pielęgniarek środowiskowych lub telefonicznie pod numerem 604 945 696.