Zmiany w harmonogramach przyjęć

Nieobecności lekarzy
Data Poradnia Lekarz
nieobecny do odwołania

POZ

Agnieszka Lucas-Gościcka

Daria Piątkowska

od 25.07.2022 do 12.08.2022 POZ / Geriatra Ewa Kornacka-Gołąbek
od 25.07.2022 do 18.08.2022 Dermatolog Dorota Szczygielska
od 16.08.2022 do 18.08.2022

Ortopeda

Reumatolog

Ginekolog

Małgorzata Żygiewicz

Maria Olkowska

Agnieszka Bełtowicz-Tominska

od 16.08.2022 do 26.08.2022 Chirurg dziecięcy Dagmara Majeranowska
od 16.08.2022 do 02.09.2022 POZ Joanna Ożdzińska
17.08.2022 Ginekolog Sławomir Rembelski
od 23.08.2022 do 02.09.2022 Neurolog Magdalena Kleczkowska
od 25.08.2022 do 08.09.2022 Diabetolog Małgorzata Czajka-Stelmaszewska
od 31.08.2022 do 08.09.2022 Chirurg ogólny Robert Kozłowski
01.09.2022 Reumatolog Maria Olkowska
od 05.09.2022 do 07.09.2022 Reumatolog Hanna Wiśniewska-Ziurkowska
od 05.09.2022 do 20.09.2022 Wady postawy Marzena Umińska
od 08.09.2022 do 20.09.2022 Chirurg ogólny Maciej Turzyński
od 12.09.2022 do 23.09.2022 Neurolog Tomasz Wierzbicki
15.09.2022 Reumatolog Maria Olkowska
19.09.2022 Ortopeda Małgorzata Żygiewicz
23.09.2022 Laryngolog Małgorzata Szymańska
29.09.2022 Reumatolog Maria Olkowska
30.09.2022 Dermatolog Dorota Szczygielska
03.10.2022

Ortopeda

Dermatolog

Leszek Kuik

Dorota Szczygielska

13.10.2022 Reumatolog Maria Olkowska
od 17.10.2022 do 18.10.2022 Wady postawy Marzena Umińska
27.10.2022 Reumatolog Maria Olkowska
31.10.2022

Wady postawy

Ortopeda

Dermatolog

Marzena Umińska

Małgorzata Żygiewicz

Dorota Szczygielska

od 31.10.2022 do 02.11.2022 Reumatolog Hanna Wiśniewska-Ziurkowska
od 03.11.2022 do 04.11.2022 Laryngolog Małgorzata Szymańska
od 07.11.2022 do 08.11.2022 Wady postawy Marzena Umińska
10.11.2022 Reumatolog Maria Olkowska
14.11.2022 Ortopeda Leszek Kuik
od 22.11.2022 do 24.11.2022 Reumatolog Maria Olkowska
29.11.2022 Wady postawy Marzena Umińska
08.12.2022 Reumatolog Maria Olkowska
od 19.12.2022 do 03.01.2023 Wady postawy Marzena Umińska
od 20.12.2022 do 30.12.2022 Neurolog Magdalena Kleczkowska
od 22.12.2022 do 29.12.2022 Reumatolog Maria Olkowska
27.12.2022 Ortopeda Małgorzata Żygiewicz