Zostań naszym pacjentem

W ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnych.

Prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej ma każdy ubezpieczony w ramach NFZ. Aby dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej w naszej przychodni, należy dostarczyć do rejestracji POZ na II piętrze osobiście wypełnioną "Deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej" dostępną poniżej w wersji PDF lub w wersji papierowej w ww. rejestracji.

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki środowiskowej

  Deklaracja wyboru położnej środowiskowej

W ramach usług Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) zapraszamy ubezpieczonych w NFZ pacjentów ze skierowaniami do właściwego lekarza specjalisty.

Bez skierowania można zarejestrować się do następujących poradni:

  • poradnia ginekologiczno-położnicza